ELPehr

Utbildning Elteknik 


 El Installationer  - 1940 - 1960 -1980 - 2000 - 2020 - 2030 - talet.


KNX en blandning utav Elinstallation och Klenspänning.

Ladda hem din ETS 5 Demo Här: https://knxsweden.se

Installationshandboken kan laddas ner Här: 

Konsulthandboken kan laddas ner Här: 

Certivisera DIG, se här i följande länk: eCampus | knxsweden.se
Råd för solcells installationer i Sverige.


Råd om Laddning utav Elfordon i framtiden.


Motorer i din anläggning. Hör ifall du kan Frekvens styra dessa och i med detta ha en Energieffektivisering med positivt resultat i din ekonomi.


TELE området.

Telesignal anläggningar RWC, Kallelse signal anläggningar, Överfalls anläggningar.

 

Data

LAN-nät fiber eller kopparnät.

Trådlösa WLAN-nät.

Med samverkan med nätverks tekniker.

 

Larm

Brandlarms anläggningar enligt SBF 110:8

Med bransch samverkan.

 

Inbrottslarm lokal Larm och Inbrottslarm enligt  SSF 130 utgåva 8

Ansökan för polisgodkännande.

 

Passersystem

Porttelefoner, Portkodlås, Passersystem 

Med bransch samverkan.

 

CCTV

Analoga eller Digitala samt Hybrid.

Med ansökan till Länsstyrelsen.

  

Dokumentation

Både i det gamla dokumentations standarden och den nya standarden från 2006.

Installationsritningar

Kopplingsscheman, Förbindningsscheman osv....