WWW.ELPehr.se

EL,TELE, Data och Larm Installation och konsultation.

 

Pehr Sjöblom

ELPehr Erbjuder arbeten på Elinstallationer såsom utökning, felsökning och utbyten utav mindre befintliga El anläggningar och gruppledningar.

Det kan vara allt från Industri, Företag, Butik, Kontor, Bostadsrätter eller privata villor och bostäder.

Efter snart 41 år i Elbranschen så är inget Eltekniskt någe större problem att lösa.

Kontakta ELPehr genom att fylla i "ELPEHR RINGER UPP DIG"

 

ELPehr Innehar B Auktorisation, vilket innebär Enklare EL installationer, som utbyte, utökning utav befintlig EL anläggning och gruppledning.

Detta innebär att kunden får lägre kostnad på dessa EL installationer.

Hör utav er om dessa EL arbeten.

  

B Auktorisation 620626xxxx

Svenska Elsäkerhetsverket

https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget

 

TELE området.

Telesignal anläggningar RWC, Kallelse signal anläggningar, Överfalls anläggningar.

 

Data

LAN-nät fiber eller kopparnät.

Trådlösa WLAN-nät.

Med samverkan med nätverks tekniker.

 

Larm

Brandlarms anläggningar enligt SBF 110:8

Med bransch samverkan.

 

Inbrottslarm lokal Larm och Inbrottslarm enligt  SSF 130 utgåva 8

Ansökan för polisgodkännande.

 

Passersystem

Porttelefoner, Portkodlås, Passersystem AXEMA VAKA

Med bransch samverkan.

 

CCTV

Analoga eller Digitala samt Hybrid.

Med ansökan till Länsstyrelsen.

 

 

Dokumentation

Både i det gamla dokumentations standarden och den nya standarden från 2006.

 

 

ELPehr har ett TELECERTIFIKAT C0052 med arbeten utav dessa system sedan år 2003.

Mångårig kunskap med nu modern Teletekniska system som kan förmedlas till kunder i Mälardalen och Stockholm.

 

Nu har ELPEHR konsultation om KNX en blandning utav Elinstallation och Klenspänning.

Konsultation vid projektering av ny installationer.

 

Belysningsstyrningar såsom Närvaro detektorer, Skymnings detektorer eller Dynamisk belysningsstyrning.

Det finns möjligheter till de flesta förekommande Belysnings anläggningar.

Samt utrymnings skyltar med vägvisning.

 

Fyll i formuläret " ELPEHR RINGER UPP DIG "