WWW.ELPehr.se

EL,Tele, Data och Larm Installation och konsultation KNX.

 

Pehr Sjöblom

ELPehr Erbjuder arbeten på Elinstallationer såsom utökning, felsökning och utbyten utav mindre befintliga El anläggningar och gruppledningar.

Det kan vara allt från Industri, Företag, Butik, Kontor, Bostadsrätter eller privata villor och bostäder.

Efter snart 42 år i Elbranschen så är inget El-tekniskt någe större problem att lösa.

Kontakta ELPehr genom att fylla i "ELPEHR RINGER UPP DIG"

 

ELPehr Innehar B Auktorisation, vilket innebär Enklare EL installationer, som utbyte, utökning utav befintlig EL anläggning och gruppledning.

Detta innebär att kunden får lägre kostnad på dessa EL installationer.

Hör utav er om dessa EL arbeten.

  

B Auktorisation 

Svenska Elsäkerhetsverket

https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget

Pehr Sjöblom Utbildnings Elteknik 


TELE området.

Telesignal anläggningar RWC, Kallelse signal anläggningar, Överfalls anläggningar.

 

Data

LAN-nät fiber eller kopparnät.

Trådlösa WLAN-nät.

 

Larm

Brandlarms anläggningar enligt SBF 110:8

 

Inbrottslarm lokal Larm och Inbrottslarm enligt  SSF 130 utgåva 8

 

Passersystem

Porttelefoner, Portkodlås, Passersystem 

 

CCTV

Analoga eller Digitala samt Hybrid.

 

 

Dokumentation

Både i det gamla dokumentations standarden och den nya standarden från 2006.

 

 

ELPehr har mångårig kunskap med nu modern Teletekniska system som kan förmedlas till kunder i Mälardalen och Stockholm.

 

Nu har ELPEHR konsultation om KNX en blandning utav Elinstallation och Klenspänning.

Konsultation vid projektering av ny installationer.

 

Belysningsstyrningar såsom Närvaro detektorer, Skymnings detektorer eller Dynamisk belysningsstyrning.

Det finns möjligheter till de flesta förekommande Belysnings anläggningar.

Samt utrymnings skyltar med vägvisning.

 

Fyll i formuläret " ELPEHR RINGER UPP DIG "